ZÁRUKY PRE ZÁKAZNÍKOV


ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ
Každú objednávku je možné zrušiť telefonicky alebo e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, váš e-mail a číslo objednávky, ktorú si prajete zrušiť. V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení.
ZÁRUKA KVALITY A SERIÓZNOSTI
Naša spoločnosť T-International s.r.o. distribuuje na Slovensku a v okolitých krajinách svoje produkty už od roku 1997. Produkty sú distribuované prostredníctvom siete našich distribútorov, ktorým poskytujeme kvalitný obchodno-dodávateľský sevis a reklamnú podporu.
ZÁRUKA NAJLEPŠEJ CENY NA TRHU
Ako výrobca produktov NATURPORT, RR a LABESI poskytujeme najlepšiu cenu na trhu pre všetkych skupiny odberateľov.