OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Informačný systém spoločnosti T-International s.r.o., ktorý prevádzkuje elektronický obchod www.NaturMedic.eu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR - registračné číslo 201413080.
Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu NaturMedic.eu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Prevádzkovateľ internetového obchodu NaturMedic.eu prehlasuje, že všetky osobné údaje odovzdané kupujúcim považuje za dôverné a slúžia na naplnenie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám. Výnimkou sú informácie potrebné pre prepravu tovaru (meno, priezvisko, adresa a v niektorých prípadoch tel. kontakt doručovateľa so zákazníkom.)

Podľa §20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu NaturMedic.eu súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka vymaže neodkladne jeho osobné údaje zo svojich databáz.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Zakliknutím políčka „Prajem si zasielať aktuálne informácie o nových produktoch a cenových akciách na môj email“ v registračnom formulári a v súlade s §11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete spoločnosti T-International s.r.o. svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.

Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, resp. telefonickým alebo e-mailovým objednaním súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho.