Košík:

0 0,00 €
Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

0

Obchodné podmienky

  Internetový obchod NaturMedic.sk je prevádzkovaný spoločnosťou T-International s.r.o. zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka 10040/P, so sídlom Parizánska 2900/32, 069 01 Snina, Slovenská republika.

  1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  Internetový obchod NaturMedic.sk sa riadi ustanoveniami príslušných právnych predpisov - zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji..

  Kontaktné údaje predávajúceho:
  T-International s.r.o.
  Partizánska 2900/32
  069 01 Snina
  Slovenská republika
  IČO: 36443417
  DIČ: 2020022246
  IČ DPH: SK2020022246

  Orgán dozoru:
  Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
  Konštantínova 6
  080 01 Prešov 1

  2. OBJEDNÁVKA A KÚPNA ZMLUVA

  Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu NaturMedic.sk sú záväzné. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami. Objednávka je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká prijatím objednávky. Prijatím objednávky sa rozumie zaslanie potvrdenia "Prijatie k ďalšiemu spracovaniu“, ktoré je zasielané predávajúcim automaticky na e-mail kupujúceho a zároveň je uložené v databáze predávajúceho. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“. Kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ si kupujúci záväzne objednáva tovar uvedený v objednávke a vzniká mu povinnosť zaplatiť za tento tovar kúpnu cenu uvedenú v objednávke.

  Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť len v slovenskom jazyku. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v príslušnom formulári, ktorý sa automaticky zobrazí na internetovej stránke v súvislosti s kúpou konkrétnych tovarov podľa výberu kupujúceho.
  Miestom dodania tovaru je adresa na území Slovenskej republiky uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Kúpne zmluvy sú po svojom uzavretí predajcom archivované v elektronickej forme a sú prístupné len predávajúcemu.

  Kupujúci záväzne prehlasuje, že údaje, ktoré poskytol predávajúcemu na vybavenie objednávky sú pravdivé. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne odoslaním objednávky zo strany predávajúceho a jej prijatím kupujúcim.

  Objednávať je možné:
  - prostredníctvom internetového obchodu www.naturmedic.sk
  - emailom na info@naturmedic.sk
  - telefonicky Po-Pia od 8:00 do 16:00 na linke 057 762 5934, 057 768 5616, 0903 734 606
  - faxom 057 768 5616

  Predávajúci:
  T-International s.r.o., Partizánska 2900/32, 069 01 Snina, Slovenská republika, IČO: 36443417, DIČ: 2020022246, IČ DPH: SK2020022246


  3. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ

  Kupujúci je oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť do 20 kalendárnych dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru, a to bez udania dôvodu. Predávajúci vráti peniaze kupujúcemu späť na jeho bankový účet alebo poštovou poukážkou.

  Pre účinné odstúpenie od zmluvy je potrebné, aby kupujúci oznámil predávajúcemu, že uplatňuje svoje právo na odstúpenie od zmluvy, a to formou listu zaslaného prostredníctvom pošty na adresu predávajúceho, prostredníctvom e-mailu na adresu: info@naturmedic.sk, resp. telefonicky.

  Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci mu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti čiastku zaplatenej kúpnej ceny za tovar vrátane DPH a ďalšie platby, ktoré predávajúci prijal od kupujúceho na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

  Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a skontrolovať. V prípade odstúpenia od zmluvy musí kupujúci predávajúcemu vrátiť tovar v pôvodnom stave s kompletnou dokumentáciou, úplný a nepoškodený.

  Kupujúci berie na vedomie, že ak bude tovar vrátený predávajúcemu nekompletný, poškodený, nadmerne opotrebovaný v dôsledku jeho používania alebo inak znehodnotený, nemá to síce vplyv na jeho právo odstúpiť od zmluvy, ale predávajúcemu vzniká nárok na náhradu škody vo výške zodpovedajúcej zníženiu hodnoty vráteného tovaru, ktoré bolo spôsobené neprípustným zaobchádzaním s tovarom.

  Kupujúci nesie všetky náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.

  Kupujúci je povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na doručovaciu adresu predávajúceho (T-Internatonal s.r.o., Partizánska 2900/32, 069 01 Snina) pre vrátenie tovaru.


  4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

  a) Kupujúci má právo stornovať svoju objednávku pred jej záväzným potvrdením kedykoľvek, aj bez udania dôvodu.
  b) Kupujúci má právo stornovať svoju objednávku po jej záväznom potvrdení v prípade, ak predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar v dohodnutej lehote.
  c) Kupujúci má právo stornovať svoju objednávku po jej záväznom potvrdení aj bez uvedenia dôvodu, do okamihu, kým tovar nebol odoslaný na zadanú dodaciu adresu kupujúceho.

  Zrušenie objednávky je možné realizovať telefonický na čísle 057 762 5934, 057 768 5616, 0903 734 606 alebo emailom na info@naturmedic.sk


  5. DODACIE PODMIENKY

  5.1 EXPEDIČNÉ LEHOTY
  Objednané výrobky sú expedované priamo z našich vlastných skladov. Pri objednávke do 11.00 hod. je objednaný tovar expedovaný v deň objednávky. Pri objednávke neskôr po 11.00 hod. je objednaný tovar expedovaný najneskôr nasledujúci deň.

  5.2 POŠTOVNÉ

  K objednávkam v hodnote nižšej ako 100 EUR je účtované poštovné následovne:
  Slovenská pošta - vyzdvihnutie na pošte - 3 EUR
  Slovenská pošta - doručenie na adresu 4 EUR
  Poštový kuriér - vyzdvihnutie na pošte 6 EUR
  Poštový kuriér - doručenie na adresu 7 EUR
  Slovak Parcel Service - doručenie na adresu 8 EUR

  K objednávkam v hodnote vyššej ako 100 EUR je účtované poštovné následovne:
  Slovenská pošta - vyzdvihnutie na pošte - 0 EUR
  Slovenská pošta - doručenie na adresu 0 EUR
  Poštový kuriér - vyzdvihnutie na pošte 6 EUR
  Poštový kuriér - doručenie na adresu 7 EUR
  Slovak Parcel Service - doručenie na adresu 8 EUR

  K objednávkam v hodnote vyššej ako 200 EUR je účtované poštovné následovne:
  Slovenská pošta - vyzdvihnutie na pošte - 0 EUR
  Slovenská pošta - doručenie na adresu 0 EUR
  Poštový kuriér - vyzdvihnutie na pošte 0 EUR
  Poštový kuriér - doručenie na adresu 0 EUR
  Slovak Parcel Service - doručenie na adresu 8 EUR

  K objednávkam v hodnote vyššej ako 300 EUR je účtované poštovné následovne:
  Slovenská pošta - vyzdvihnutie na pošte - 0 EUR
  Slovenská pošta - doručenie na adresu 0 EUR
  Poštový kuriér - vyzdvihnutie na pošte 0 EUR
  Poštový kuriér - doručenie na adresu 0 EUR
  Slovak Parcel Service - doručenie na adresu 0 EUR

  5.3 BALNÉ
  Balné sa neúčtuje pri žiadnej zásielke.

  5.4 DODACIA LEHOTA
  Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty je doručený do 2-4 pracovných dní.
  Tovar je zasielaný prostredníctvom Poštového kuriéra je doručený následujúci pracovný deň.
  Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovak Parcel Service je doručený následujúci pracovný deň.

  Oznámenie o zásielke vám pošta doručí do vašej poštovej schránky. Ak vám tovar nebol doručený do 5 dní, prosíme kontaktujte nás.
  Tovar zasielaný prostredníctvom Slovak Parcel Service vám bude doručený následujúci deň priamo na uvedenú adresu.

  Upozornenie !
  Pri platbe vopred bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou je tovar expedovaný až po potvrdení platby, resp. po pripísaní platby na náš účet.


  6. PLATOBNÉ PODMIENKY

  Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

  6.1 DOBIERKA
  Celkovú cenu objednávky uhradíte prepravcovi v hotovosti pri doručení tovaru na Vašu dodaciu adresu.

  6.2 PLATBA VOPRED BANKOVÝM PREVODOM
  Tovar môžete uhradiť vopred na základe vašej zvolenej metódy platby vo vašej objednávke. Po uskutočnení vašej objednávky vám bude doručený email o prijatí vašej objednávky, kde sa tiež v dolnej časti nachádzajú informácie ohľadom bankového spojenia (názov príjemcu, číslo účtu, variabilný symbol a konštantný symbol). Po pripísaní platby na náš účet vám bude tovar automatický odoslaný na vami zadanú dodaciu adresu. Pre rýchlejšie odoslanie objednávky rešpektujeme aj potvrdenie o zrealizovaní platby, ktoré je potrebné zaslať na náš email info@naturmedic.sk. V prípade, že úhrada objednaného tovaru nebude pripísaná na náš bankový účet do piatich dní, objednávka bude automaticky stornovaná.

  Bankové spojenie: VÚB a.s.
  Názov účtu: T-International s.r.o.
  Číslo účtu: 1161999251/0200
  IBAN: SK74 0200 0000 0011 6199 9251
  SWIFT: SUBASKBX

  Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
  Názov účtu: T-International s.r.o.
  Číslo účtu: 5079818683/0900
  IBAN: SK93 0900 0000 0050 7981 8683
  SWIFT: GIBASKBX

  Bankové spojenie: Fio banka a.s.
  Názov účtu: T-International s.r.o.
  Číslo účtu: 2100887322 / 8330
  IBAN: SK85 8330 0000 0021 0088 7322
  SWIFT: FIOZSKBAXXX

  Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.


  7. CENY

  Všetky ceny uvedené v internetovom obchode NaturMedic.sk jednotlivých produktov sú zmluvné. V on-line e-shope sú ceny stále aktuálne a platné. Ceny sú konečné - vrátane DPH, avšak nezahrňujú poplatky za prepravu tovaru. Poplatky za prepravu tovaru sú uvedené v rámci nákupného košíka. Akciové ceny platia buď po dobu časovo určenú alebo do vypredania skladových zásob.

  Kupujúci má právo nakupovať za veľkoobchodné ceny iba v prípade, že jeho prvý nákup je v minimálnej hodnote 100 EUR (už tento prvý nákup je automaticky účtovaný vo veľkoobchodných cenách).

  V prípade, že prvá objednávka kupujúceho je v hodnote nižšej ako 100 EUR, tovar nebude odoslaný a objednávka bude zrušená, prípadne po tel. dohode môže byť vyexpedovaný v maloobchodných cenách.

  V prípade, že kupujúci už realizoval prvý nákup v minimálnej hodnote 100 EUR, všetky ďalšie objednávky mu budú automaticky účtované vo veľkoobchodných cenách, a to aj v prípade, že hodnota objednávky je nižšia ako 100 EUR.


  8. PREVÁDZKOVÁ DOBA

  Objednávky prostredníctvom internetových obchodov sú k dispozícií nonstop.
  Objednávky prostredníctvom emailu sú k dispozícií nonstop.
  Objednávky prostredníctvom telefónu je možne realizovať Po-Pia od 8:00 do 16:00 hod.

  V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.
  O prevádzkovej dobe počas sviatkov budú zákazníci informovaní na stránke www.naturmedic.sk


  9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Informačný systém spoločnosti T-International s.r.o., ktorý prevádzkuje elektronický obchod www.NaturMedic.sk je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR - registračné číslo 201413080.

  Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky.

  Prevádzkovateľ internetového obchodu NaturMedic.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

  Prevádzkovateľ internetového obchodu NaturMedic.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje odovzdané kupujúcim považuje za dôverné a slúžia na naplnenie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám. Výnimkou sú informácie potrebné na prepravu tovaru (meno, priezvisko, adresa a v niektorých prípadoch tel. kontakt doručovateľa so zákazníkom).

  Podľa §20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu NaturMedic.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka neodkladne vymaže jeho osobné údaje zo svojich databáz.

  Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

  Zakliknutím políčka „Prajem si zasielať aktuálne informácie o nových produktoch a cenových akciách na môj email“ v registračnom formulári a v súlade s §11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete spoločnosti T-International s.r.o. svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.

  Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, resp. telefonickým alebo e-mailovým objednaním súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho.


  10. COPYRIGHT

  Internetový obchod NaturMedic.sk obsahuje výrobky NATURPORT, ktoré sú majetkom spoločnosti T-International s.r.o., Partizánska 2900/32, 069 01 Snina, Slovenska republika. Stránky pre ostatných slúžia iba na prezeranie a nákup našich produktov.


  11. ZÁKAZNÍCKY SERVIS

  V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuje našich pracovníkov.
  tel: 057 762 5934
  fax: 057 768 5616
  mobil: 0903 734 606
  email: info@naturmedic.sk


  12. ZÁVEREČNE USTANOVENIA

  Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.10.2015 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.